Europos Sąjungos teisės aktai
1. Europos parlamento ir tarybos 2015 m. gegužės 20 d. reglamentas (EB) Nr.2015/848 „Dėl nemokumo bylų"*

2. Europos parlamento ir tarybos 2008 m. spalio 22 d. direktyva2008/94/EB „Dėl darbuotojų apsaugos jų darbdaviui tapus nemokiam"

3.2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1023 „Dėl prevencinio restruktūrizavimo sistemų, skolų panaikinimo ir draudimo verstis veikla ir priemonių restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumui didinti, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2017/1132 (Restruktūrizavimo ir nemokumo direktyva)"

Lietuvos Respublikos Įstatymai

1. Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymas

2.Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas

3.Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (netekogalios nuo 2020 m. sausio 1 d.)

4.Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymas (neteko galios nuo 2020 m. sausio 1 d.)

5. Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas

Išsamus teisės aktų, reglamentuojančių nemokumo procesus, pateikiamas pateikiamas Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie LR Finansų ministerijos tinklalapyje http://www.bankrotodep.lt/teisine-informacija/teises-aktai/nemokumas-2/

 

 

TVS sprendimas r-tvs