Administruojamos restruktūrizuojamos įmonės (3):

  1. UAB "Leskava"
  2. UAB "Lietuvos cukrus"
  3. VĮ "Mūsų amatai"

Administruojamos bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės (2):

  1. UAB "Lanalita"
  2. UAB "Sostinės mėsinė"

Baigtų administruoti įmonių sąrašas pateikiamas Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie LR Finansų ministerijos tinklalapyje www.avnt.lt

 

TVS sprendimas r-tvs